# اصلاح_الگوی_مصرف_نهاده_های_کشاورزی

مقاله : اصلاح الگوی مصرف نهاده های کشاورزی

اصلاحالگویمصرف نهادههایکشاورزی  چکیده    سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شده است. ایجاد ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 136 بازدید