# اصلاح_خاک

آبشویی خاک به منظور اصلاح خاک شور و قلیا

علوم کشاورزی و منابع طبیعی بهمن - اسفند 1385; 13(6):47-56.   آبشویی خاک به منظور اصلاح خاک شور و قلیا در  منطقه چاه افضل استان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 201 بازدید