# اصلاح_نباتات

دستاوردهای علمی موسسه تحقیقات اصلاحی چغندر قند

دستاوردهای علمی دستیابی به منابع مقاومت به: خشکی و شوری، بیماری ریزومانیا، سرکسپورا ، پوسیدگی ریشه ، سفیدک سطحی دستیابی به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

بررسی اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر شده گیاه

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران  تابستان 1386; 15(2 (پیاپی 28)):159-171.   بررسی اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی  بر کیفیت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 110 بازدید

ارزیابی اثربخشی قسمتی از دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و ب

نهال و بذر اسفند 1386; 23(4):651-671.   ارزیابی اثربخشی قسمتی از دستاوردهای تحقیقاتی  موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر   اسدی هرمز,جلال کمالی محمدرضا,دانشیان جهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید

اثر نهاده های جدید (بذر اصلاح شده) بر میزان تولید گندم

اقتصاد کشاورزی و توسعه زمستان 1380; 9(36):137-150.   اثر نهاده های جدید (بذر اصلاح شده) بر میزان تولید گندم   زارع مهرجردی محمدرضا,اکبری احمد       گندم به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید

آبشویی خاک به منظور اصلاح خاک شور و قلیا

علوم کشاورزی و منابع طبیعی بهمن - اسفند 1385; 13(6):47-56.   آبشویی خاک به منظور اصلاح خاک شور و قلیا در  منطقه چاه افضل استان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 199 بازدید

انتقال ژن در بهبود گیاهان زراعی: چشم¬اندازی بر وضعیت حال و آینده

نتقال ژن در بهبود گیاهان زراعی: چشم¬اندازی بر وضعیت حال و آینده ارایه کننده: کریم سرخه | در تاریخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 104 بازدید