# افزایش_عملکرد

تلاش برای افزایش تولید زعفران

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی خبرداد تلاش برای افزایش تولید زعفران خراسان رضوی - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس کشاورزیرئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 99 بازدید

افزایش متوسط عملکرد با انتقال یافته‌های علمی به مزارع محقق می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی در مراسم معرفی تولیدکنندگان برتر کشاورزی کشور: افزایش متوسط عملکرد با انتقال یافته‌های علمی به مزارع محقق می‌شود تهران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 133 بازدید