# اقتصاد_کشاورزی

جهاد اقتصادی-رهیافت ها و راهبرد ها

 جهاد اقتصادی-رهیافت ها و راهبرد ها   REGIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC JIHADAPPROACHES AND STRATEGIESISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCIENCE AND RESEARCH BRANCHSISTAN & BALOCHISTAN رئیس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 114 بازدید

بررسی رابطه مبادله منتخبی از محصولات کشاورزی جهان و ایران طی چند دهه گذشته

اقتصاد کشاورزی و توسعه بهار 1381; 10(37):133-155.   بررسی رابطه مبادله منتخبی از محصولات کشاورزی جهان و ایران طی چند دهه گذشته   حسینی میرعبداله,شاه مرادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید