# بازرگانی

الزام شرکت بازرگانی دولتی به خرید گندم کشاورزان با قیمت تضمینی

با موافقت نمایندگان انجام شد: الزام شرکت بازرگانی دولتی به خرید گندم کشاورزان با قیمت تضمینی تهران  - خبرگزاری کشاورزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.