# بذر_اصلاح_شده

ارزیابی اثربخشی قسمتی از دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و ب

نهال و بذر اسفند 1386; 23(4):651-671.   ارزیابی اثربخشی قسمتی از دستاوردهای تحقیقاتی  موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر   اسدی هرمز,جلال کمالی محمدرضا,دانشیان جهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید

اثر نهاده های جدید (بذر اصلاح شده) بر میزان تولید گندم

اقتصاد کشاورزی و توسعه زمستان 1380; 9(36):137-150.   اثر نهاده های جدید (بذر اصلاح شده) بر میزان تولید گندم   زارع مهرجردی محمدرضا,اکبری احمد       گندم به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید