# تبدیل

تبدیل ضایعات محصولات کشاورزی به پروتئین قابل مصرف

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی تابستان 1380; 2(7):51-64.   تبدیل ضایعات محصولات کشاورزی به پروتئین قابل مصرف   مفتون آزاد ندا*   * مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، زرقان     با توجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 120 بازدید