# تعریق

تخمین تعرق خیار گلخانه‌ ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

: علوم خاک و آب 1383; 18(2):208-218.   تخمین تعرق خیار گلخانه‌ ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی   فتحی پرویز,کوچک‌زاده مهدی      پیش‌بینی دقیق تعرق ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 118 بازدید