# تنش_شوری

کشت گیاه روناس در زمینهای کاملا شور

برای اولین بار در استان فارس کشت گیاه روناس در زمینهای کاملا شور مرودشت مرودشت  - خبرگزاری کشاورزی ایرانگروه: کشاورزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 260 بازدید

اثر تنش شوری برخصوصیات رشد و جنبه های فیزیولوژیکی گونه Aeluroups littoralis

بیابان 1381; 7(1):101-110.   اثر تنش شوری برخصوصیات رشد و جنبه های فیزیولوژیکی گونه  Aeluroups littoralis   عباسی فروغ,خاوری نژاد رمضان علی,کوچکی علیرضا,فهیمی حمید       در این پژوهش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید