# توسعه_پایدار

کشاورزی در زمین‌های خرد باید اقتصادی شود

  دبیر اتاق فکر وزارت جهاد کشاورزی: کشاورزی در زمین‌های خرد باید اقتصادی شود    ایران صدا: دبیر اتاق فکر وزارت جهاد کشاورزی بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید

افزایش تولید برنج در خشکسالی

واقعیتی که دیده نشد افزایش تولید برنج در خشکسالی تهران - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس کشاورزیافت تولید محصولات کشاورزی بخصوص خشکسالی عظیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید

تشکیل دبیرخانه کمیته راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک در دفتر گل و گیاه

رئیس کمیته راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک خبر داد: تشکیل دبیرخانه کمیته راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک در دفتر گل و گیاه تهران - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید

جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران

اقتصاد کشاورزی و توسعه زمستان 1384; 13(52):155-180.   جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران   حیدری علی قلی*,شهبازی اسماعیل,حسینی سیدمحمود   * وزارت جهاد کشاورزی     تروج کشاورزی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 119 بازدید

پژوهشی جغرافیایی درباره مساله ضمانت تهیه غذا در ایران به منظور توسعه

پژوهشهای جغرافیایی مهر 1380; 33(40):1-18.   پژوهشی جغرافیایی درباره مساله ضمانت تهیه غذا در ایران به منظور توسعه   به فروز فاطمه*   * گروه جغرافیا، دانشگاه تهران     این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 90 بازدید

نمونه‌ اولیه‌ ربات حامل ابزار کشاورزی طراحی شد

نمونه‌ اولیه‌ ربات حامل ابزار کشاورزی طراحی شد دانشمندان دانمارکی نمونه‌ اولیه‌ رباتی را طراحی کردند که قادر است با حرکت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی دوم شد

 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی دوم شد تهران - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس پژوهش وتحقیقات رتبه دوم هشتمین دوره جایزه ملی محیط زیست ایران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 136 بازدید