# تکثیر_آزمایشگاهی

تکثیر آزمایشگاهی دشمن طبیعی آفت مزارع شمال کشور

با هدف توسعه مبارزه بیولوژیک صورت گرفت تکثیر آزمایشگاهی دشمن طبیعی آفت مزارع شمال کشور تهران - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس پژوهش و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 101 بازدید