# جو

واردات و ذخیره‌سازی جو دامی آغاز می‌شود

با دستور وزیر جهاد کشاورزی واردات و ذخیره‌سازی جو دامی آغاز می‌شود تهران - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس تشکل های غیر دولتیدر دیدار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

اثر توام درجه حرارت و ساکارز بر سرما سختی و بیان ژنهای القا شونده در برابر سرما

علوم کشاورزی ایران 1380; 32(2):467-478.   اثر توام درجه حرارت و ساکارز بر سرما سختی و بیان ژنهای القا شونده  در برابر سرما در کشتهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید