# خشخاش

اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب (Valerian officinalis)، بادرنجبویه و.....

مجله علمی شیلات ایران (فارسی) بهار 1387; 17(1):91-98.   اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب (Valerian officinalis)، بادرنجبویه (Melissa officinalis)، خشخاش (Papaver samniferum) و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 177 بازدید