# ذرت

بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان

پژوهش و سازندگی پاییز 1383; 17(3 (پی آیند64) در زراعت و باغبانی):39-45.   بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان   توحیدی نژاد عنایت اله,مظاهری داریوش,کوچکی عوض,قلاوند ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 207 بازدید

اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و ارزن دم روباهی (.Setaria italica

  مجله علوم زراعی ایران بهار 1387; 10(1 (پیاپی 37)):31-46.   اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و ارزن دم روباهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 315 بازدید

رییس پژوهشکده گیاهان دارویی: ذرت دفع کننده سنگ کلیه است

رییس پژوهشکده گیاهان دارویی: ذرت دفع کننده سنگ کلیه است رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی گفت: ذرت یک گیاه علفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 84 بازدید

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال ذرت شیرین در کشت تابستانه

 مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی بهار 1387; 1(1):101-113.   اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال ذرت شیرین در کشت تابستانه   مختارپور حسن,مساوات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید

اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محد

علوم کشاورزی ایران 1381; 33(2):205-211.  اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود کاظم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود - آبیاری ذرت

 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی زمستان 1385; 7(29):101-118.  آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود - آبیاری ذرت  قیصری مهدی*,میرلطیفی سیدمجید,همایی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 153 بازدید

با اجاره مزارع ذرت در افریقا: کره جنوبی وابستگی خود را به امریکا قطع می‌کند

با اجاره گسترده مزارع ذرت در افریقا کره جنوبی وابستگی خود را به امریکا قطع می‌کند انگلیس - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس بین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید