# زنیان

بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت

پژوهشهای زراعی ایران 1388; 7(1):271-281.   بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت   میرهاشمی سیده ملیحه,کوچکی علیرضا,پارسا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 139 بازدید