# سورگوم

ارزیابی کشت مخلوط سویا (Glycine max) و سورگوم (Sorghum bicolor) با استفاده از مد

مجله علوم زراعی ایران بهار 1385; 8(1 (پیاپی 29)):1-13.   ارزیابی کشت مخلوط سویا (Glycine max) و سورگوم (Sorghum bicolor) با استفاده از مدل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 152 بازدید