# سویا

ارزیابی کشت مخلوط سویا (Glycine max) و سورگوم (Sorghum bicolor) با استفاده از مد

مجله علوم زراعی ایران بهار 1385; 8(1 (پیاپی 29)):1-13.   ارزیابی کشت مخلوط سویا (Glycine max) و سورگوم (Sorghum bicolor) با استفاده از مدل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 152 بازدید

تاثیر رژیم های آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و کیفیت دانه سه رقم

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1384; 9(4):137-151.   تاثیر رژیم های آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید

نخستین کشک حاوی پروتئین سویا تولید شد

برای اولین بار در دنیا نخستین کشک حاوی پروتئین سویا تولید شد تهران - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس تشکل های غیر دولتیبرای نخستین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 124 بازدید

تغییر اقلیم بر سطوح آنتی اکسیدانهای دانه سویا تاثیرگذار است

تغییر اقلیم بر سطوح آنتی اکسیدانهای دانه سویا تاثیرگذار است امریکا - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس بین المللپژوهشگران دانشگاه مریلند به تازگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 92 بازدید

شناسایی رقم مقاوم سویا

توسط محققان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور صورت گرفت شناسایی رقم مقاوم سویا تهران - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس پژوهش و تحقیقاتمحققان موسسه تحقیقات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید