# شخم

کاهش فرسایش خاک با شخم بر خلاف جهت شیب

مدیرکل ترویج و بهبود نظامهای ترویجی در گفتگو با ایانا خبر داد: کاهش فرسایش خاک با شخم بر خلاف جهت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 196 بازدید