# ضایعات_محصولات_کشاورزی

تولید قارچ خوراکی صدفی بر ضایعات کنجد و خرما

تولید قارچ خوراکی صدفی بر ضایعات کنجد و خرما بوشهر  - خبرگزاری کشاورزی ایرانگروه: کشاورزی تولید قارچ خوراکی صدفی بر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 161 بازدید

نقش کمباینها در افزایش ضایعات برنج

نقش کمباینها در افزایش ضایعات برنج گروه: تشکلهای غیردولتی نویسنده / مولف: حمید آقاگل‌زاده سمت: کارشناس زراعت برنج در ایران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 146 بازدید

شاید چند سال دیگر نتوانیم برنج تولید کنیم

سخنگوی موسسه تحقیقات برنج کشور: شاید چند سال دیگر نتوانیم برنج تولید کنیم تهران - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس پژوهش و تحقیقاتمهمترین مساله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 96 بازدید

تبدیل ضایعات محصولات کشاورزی به پروتئین قابل مصرف

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی تابستان 1380; 2(7):51-64.   تبدیل ضایعات محصولات کشاورزی به پروتئین قابل مصرف   مفتون آزاد ندا*   * مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، زرقان     با توجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 122 بازدید