# عدس

بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris

پژوهشهای زراعی ایران 1387; 6(1):67-78.   بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 125 بازدید

عدس

نهال و بذر 1383; 20(1):23-37.   بررسی مقاومت به سرما در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik)   یزدی صمدی بهمن,مجنون حسینی ناصر,پیغمبری سیدعلی       کشت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 246 بازدید