# فصلنامه

فصلنامه گیاهان دارویی را دانلود کنید

فصلنامه منبع :آرشیو فصلنامه http://www.imp.ac.ir/journal_f.php   -------------------------------------------------------------------------------------------- معرفی فصلنامه گیاهان دارویی       .   صاحب امتیاز: جهاددانشگاهی مدیر مسؤول: دکتر شمسعلی رضازاده (.Ph.D شیمی دارویی)سردبیر: دکتر معصومه شفیعی (.Ph.D فارماکولوژی)مدیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 339 بازدید