# محیط_زیست

کفشی‌که‌پس‌ازاستفاده ‌کاشته‌می‌شود

کفشی‌که‌پس‌ازاستفاده ‌کاشته‌می‌شود! +عکسیک شرکت هلندی کفشی را عرضه کرده است که پس از استفاده می تواند در باغچه کاشته شود ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 141 بازدید

سال آینده محصولات ارگانیک با نشان استاندارد توزیع می شوند

سال آینده محصولات ارگانیک با نشان استاندارد توزیع می شوند تهران - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس تشکل های غیر دولتیبا همکاری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 187 بازدید

اکالیپتوس و محیط زیست شهری

اکالیپتوس و محیط زیست شهری در مدیریت محیط زیست شهری انتخاب انواع گونه های درختی در فضای سبز شهری دارای اهمیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 185 بازدید

بررسی توانایی جذب فلزات سنگین در گیاه میکوریزایی ممرز (Carpinus betulus L.) در م

بررسی توانایی جذب فلزات سنگین در گیاه میکوریزایی ممرز (Carpinus betulus L.) در منطقه رودبار قارچها یکی از مهمترین اجزای زیستی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 188 بازدید