# مرتعداری

محاسبه و تحلیل عوامل موثر در کارایی تولید طرحهای مرتعداری واگذار شده (خصوصی سازی

اقتصاد کشاورزی و توسعه زمستان 1384; 13(ویژه نامه):31-52.  محاسبه و تحلیل عوامل موثر در کارایی تولید طرحهای مرتعداری واگذار شده (خصوصی سازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 103 بازدید

عوامل مؤثر بر کارایی و اقتصاد مقیاس در رهیافت‌های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه

تحقیقات اقتصادی زمستان 1383; -(67):259-291.  عوامل مؤثر بر کارایی و اقتصاد مقیاس در رهیافت‌های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح‌های مرتعداری در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید