# مهندسین_لرستانی

ماکارونی ایران ترکیه را پشت سر گذاشت

مدیرعامل کانون صنایع غذاییماکارونی ایران ترکیه را پشت سر گذاشتتهران- خبرگزاری کشاورزی ایراناستفاده از تجهیزات به روز و گسترش IT ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

ترافیک و آلودگی تهران تا 50 درصد كاهش مي یابد

با ورود IT به صنعت غذاترافیک و آلودگی تهران تا 50 درصد كاهش مي یابدتهران- خبرگزاری کشاورزی ایرانبه کارگیری IT ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

هفتمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، ابزار و ادوات باغبانی برگزار می شود

هفتمین نمایشگاه بینالمللی گل و گیاه، ابزار و ادوات باغبانی برگزار می شودمشهد- خبرگزاریكشاورزي ايران هفتمین نمایشگاه بین المللی گلو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

گونه جدید Astragalus kabutaralanensis از استان لرستان، ایران

67 : مجله گیاه شناسی ایران 1384; 11(2 (پیاپی 22)):193-195.  گونه جدید Astragalus kabutaralanensis از استان لرستان، ایران  معصومی علی اصغر,دهشیری محمدمهدی     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 90 بازدید

بررسی امکان به کارگیری کود مرغی در تغذیه ذرت دانه ای در منطقه لرستان

7 : پژوهش و سازندگی زمستان 1384; 18(4 (پی آیند 69) در زراعت و باغبانی):96-103.  بررسی امکان به کارگیری کود مرغی در تغذیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

بررسی بیواکولوژی زنجره مو در استان لرستان

9 : آفات و بیماریهای گیاهی شهریور 1380; 69(1):109-118.  بررسی بیواکولوژی زنجره مو در استان لرستان شکاریان بهرام,رضوانی علی     زنجره مو(.Psalmocharia alhageos (Kol ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید