# مهندسین_لرستانی

تاکید معاون استاندار بر احداث مرکز رشد گیاهان دارویی در لرستان

  تاکید معاون استاندار بر احداث مرکز رشد گیاهان دارویی در لرستان        معاون برنامه ریزی استاندار لرستان بر ضرورت احداث مرکز رشد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 118 بازدید

اثر تراكم و آرايش كاشت بر عملكرد ذرت دانه اي رقم سينگل كراس 700

نهال و بذر شهريور 1386; 23(2):217-232.  اثر تراكم و آرايش كاشت بر عملكرد ذرت دانه اي رقم سينگل كراس 700 رفيعي مسعود*   * بخش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 133 بازدید

اثر تنش كمبود آب بر هيدرات هاي كربن غيرساختماني در گونه هاي Onobrychis viciifoli

تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران 1383; 12(3):317-326.  اثر تنش كمبود آب بر هيدرات هاي كربن غيرساختماني در گونه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

بررسی پایداری عملکرد علوفه ارقام یونجه (Medicago sativa) در استان لرستان

پژوهش و سازندگی بهار 1380; 14(1 (پی آیند 50) در منابع طبیعی):67-71.  بررسی پایداری عملکرد علوفه ارقام یونجه (Medicago sativa) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید

استفاده از فراوانی نسبی ذرات و درصد کربن آلی برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

5 : علوم خاک و آب 1384; 19(2):235-242.  استفاده از فراوانی نسبی ذرات و درصد کربن آلی برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید

بررسی امکان به کارگیری کود مرغی در تغذیه ذرت دانه ای در منطقه لرستان

7 : پژوهش و سازندگی زمستان 1384; 18(4 (پی آیند 69) در زراعت و باغبانی):96-103.  بررسی امکان به کارگیری کود مرغی در تغذیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید

اثرات ضد قارچی اسانس گیاه ساتور یا خوزستانیکا منطقه لرستان به روش invitro

3 : یافته تابستان 1384; 7(2 (پیاپی 25)):37-43.  اثرات ضد قارچی اسانس گیاه ساتور یا خوزستانیکا منطقه لرستان به روش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید