# موسیر

موسیر

                                        نام علمی گیاه ...................     Allium sativum                      نام تیره    .............................  Liliaceae                      نام فارسی ...................... .   ثوم الحیه و اسقوردیون - موسیر             ریخت شناسی گیاهی است پایا و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 122 بازدید