# نگرش_به_کشاورزی

قهرمانان تولید، باید بخشی از شبکه آموزش و ترویج را عهده‌دار شوند

معاون وزیر در مراسم تجلیل از نمونه‌های بخش کشاورزی قهرمانان تولید، باید بخشی از شبکه آموزش و ترویج را عهده‌دار شوند تهران  - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 135 بازدید

تحلیل نگرش اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی کشور نسبت

علوم کشاورزی ایران 1385; 2-37(2 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)):277-285.   تحلیل نگرش اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی کشور نسبت  به کشاورزی پایدار   علی بیگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 205 بازدید