# وزیر_پیشنهادی_جهاد_کشاورزی

روند کاهش حجم اداری و موازی کاری در وزارت جهاد کشاورزی باید تسریع شود

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی: روند کاهش حجم اداری و موازی کاری در وزارت جهاد کشاورزی باید تسریع شود وزیر پیشنهادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید