# کارگاه_آموزشی

کارگاه آموزشی بین المللی "چالشهای استفاده پایدار آب در مناطق خشک و نیمه خشک" برگ

کارگاه آموزشی بین المللی "چالشهای استفاده پایدار آب در مناطق خشک و نیمه خشک" برگزار شد تهران  - خبرگزاری کشاورزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 95 بازدید