# کشاورزی_پایدار

فراخوان دومین همایش منطقه ای ایده های نوین در کشاورزی پایدار کشاورزی

راهنمای تهیه و تنظیم مقاله                       1- مقاله ها باید روی کاغذ  A4با رعایت فاصله  singleبین سطور، حاشیه 5/2سانتی متر از ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 112 بازدید

جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران

اقتصاد کشاورزی و توسعه زمستان 1384; 13(52):155-180.   جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران   حیدری علی قلی*,شهبازی اسماعیل,حسینی سیدمحمود   * وزارت جهاد کشاورزی     تروج کشاورزی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 119 بازدید

تحلیل نگرش اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی کشور نسبت

علوم کشاورزی ایران 1385; 2-37(2 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)):277-285.   تحلیل نگرش اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی کشور نسبت  به کشاورزی پایدار   علی بیگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 192 بازدید

ارزیابی میزان آگاهی از دانشجویان رشته های کشاورزی در ایران

پژوهشهای زراعی ایران 1383; 2(2):216-228.   ارزیابی میزان آگاهی از دانشجویان رشته های کشاورزی در ایران  از اصول کشاورزی پایدار   کوچکی علیرضا,نصیری محلاتی مهدی,عاقل حسن       به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید

معرفی کتاب

  کشاورزی پایدار کشاورزی پایدارترجمه: دکتر عوض کوچکی – دکتر ابوالحسن هاشمی دزفولینوبت چاپ: ششم - 1387تیراژ: 1550ناشر: انتشارات جهاددانشگاهی واحد مشهد سیستم‌های کشاورزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید