# کشاورزی_کم_نهاده

بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris

پژوهشهای زراعی ایران 1387; 6(1):67-78.   بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 124 بازدید