# کشت_مینی_تیوبر

کشت مینی تیوبر به دلیل افزایش تولید در سال گذشته امسال به مقدار 60 تن انجام شد.

کرمان - خبرگزاری کشاورزی ایرانسرویس کشاورزیکشت مینی تیوبر به دلیل افزایش تولید در سال گذشته امسال به مقدار 60 تن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 122 بازدید