# کلم_(brassica_oleracea)

بررسی تاثیر آلکالوئید سولفورافان گیاه کلم (Brassica oleracea) در درمان سرطان معد

بررسی تاثیر آلکالوئید سولفورافان گیاه کلم (Brassica oleracea) در درمان سرطان معده گروه: پژوهش و تحقیقات نویسنده / مولف: ناصر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 97 بازدید