# کنفرانس

ارئه مقاله در کنفرانس بین المللی کشاورزی به صورت مجازی

New! Virtual Posters Submit a Virtual Poster Abstract Virtual Poster Abstract Submission Deadline: August 3, 11:59 PM EDT What is a Virtual Poster? ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 126 بازدید

فتوای رهبری در خصوص تحریم تسلیحات هسته ای در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفت

پیام رهبر معظم انقلاب به نخستین کنفرانس بین‌المللی «خلع سلاح و عدم اشاعه» نخستین کنفرانس بین‌المللی «خلع سلاح و عدم اشاعه» امروز، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 132 بازدید

اخبارسرویس پژوهش وتحقیقات

١-برگزاری هفته انتقال یافته‌های تحقیقات چغندر قند در کرجبا حضور 35  نفر از کارشناسان و کشاورزان پیشرو استانهای مختلف کشور، هفته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 103 بازدید