# کود_زیستی

کلکسیون ملی باکتریهای مفید راه‌اندازی شد

با هدف حفظ تنوع زیستی کشور کلکسیون ملی باکتریهای مفید راه‌اندازی شد تهران  - خبرگزاری کشاورزی ایرانگروه: پژوهش و تحقیقات  کلکسیون ملی کشت پروکاریوت‌ها و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 97 بازدید