# گلرنگ

تاثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد و عملکرد گلرنگ، توده محلی اصف

 علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1386; 11(42 (الف)):17-31.   تاثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 95 بازدید