صدور 143 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

در سالجاری صورت می گیرد؛ صدور 143 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مدیرکل دفتر حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی از صدور 143 فقره جواز تاسیس واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در سالجاری تاکنون خبر داد.

علیرضا پوربصیر در گفتگو با مهر بیان کرد: از سال 66 تاکنون 16 هزار و 860 فقره جواز تاسیس واحدهای بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی صادر شده، ضمن اینکه در سال گذشته تعداد مجوزهای صادره بالغ برهزارو 896 فقره بوده است.

وی تصریح کرد: در اردیبهشت ماه امسال تعداد واحدهای بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی در حال ساخت 2 هزار و169 واحد بوده که دراین ماه 40 واحد به بهره برداری رسیده است.

پوربصیربا اعلام اینکه از ابتدای سالجاری 54 واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به بهره برداری رسیده است افزود: ازابتدای سال 66 تاکنون بالغ بر3 هزار و 627 واحد مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: میزان اشتغال ایجاد شده در واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از ابتدای سالجاری تاکنون معادل 8 هزار و 78 نفر بوده و ازسال 66 تاکنون میزان اشتغالزایی 49 هزار و 34 نفر برآورد شده است.

مدیرکل دفتر حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: میزان ظرفیت جذب مواد خام در واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی درسالجای تاکنون 411 هزار تن و از سال 66 تاکنون 18 هزار و 755 تن بوده است.

/ 0 نظر / 57 بازدید