روشهای کنترل علفهای هرز توت فرنگی

روشهای کنترل علفهای هرز توت فرنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نتایج بررسی علائم ایجاد شده بوسیله علف کش های توفوردی، بتانال و پاراکوات در مزرعه روی بوته های توت فرنگی نشان داد که دراثرمصرف علفکش توفوردی بوته ها دچار کاهش رشد

می شوندو علائم ناشی از مصرف این علف کش نیز روی برگها مشهود بوده(شکل شماره 4-1) و میوه های این بوته ها در اثر مصرف  علف کش توفوردی کوچک و بدشکل می شوند. مشاهدات بدست آمده با نتایج مکموری  وهمکاران (1996) که در زمان 7 تا 9برگی و 9 تا10برگی توت فرنگی رقم چانیلر علف کش تو فوردی را بکار برده وحدود 5تا22درصد گیاه زراعی صدمه دیده بود همخوانی داشته ولی با تحقیق ماینایرو همکاران (1990) که هیچ علائمی را در اثر کاربرداین علف کش ندیده بودند مطابقت ندارد.  دلیل این مسئله بیشتر به علت زمان کاربرد این علف کش در مزرعه است زیرا که بوته های توت فرنگی در زمان خواب نسبت به مصرف این علف کش مقاوم است. ولی چون در این طرح به دلیل شرایط بارندگی محیط، زمان کاربرد علف کش  به تعویق افتاد بوته های توت فرنگی فعالیت رشدی خود را شروع کرده بودند. ولی با وجود کنترل بسیار خوب روی علفهای هرز پهن برگ علائم ناشی از این مصرف علف کش روی بو ته های توت فرنگی مشاهده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره4-1: اثر علف کش توفوردی روی برگهای توت فرنگی

   در اثر مصرف علف کش بتانال (فن مدیفام) علائم خاصی روی بوته های توت فرنگی مشاهده نگردید اما در اثر پاشش غیر عمدی قطرات علف کش پاراکوات که در بین ردیفها برای کنترل علفهای هرز مصرف گردید، روی برگهای توت فرنگی علائم سوختگی دیده می شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره 4-2: اثر قطرات علف کش پاراکوت روی برگهای توت فرنگی

 

4-2- بررسی علائم ایجاد شده بوسیله علف کشهای توفوردی و بتانال ( فن مدیفام) روی بوته های توت فرنگی کشت شده درگلدان       

    به منظور برسی بیشتر اثر علف کشهای توفوردی و فن مدیفام اثر این علفکش در توت فرنگی کشت شده در گلدان در تاریخ های مختلف برسی گردید.  نتایج بررسی علائم ایجاد شده بوسیله علف کشهای توفوردی و بتانال (فن مدیفام) روی بوته های توت فرنگی کشت شده در گلدان نشان دادکه در هر سه تاریخ مصرف علف کش بتانال روی بو ته ها هیچگونه نشانه و علائمی ظاهر نگردید. در اثر مصرف علف کش توفوردی در تاریخ مصرف اول (8/1/81) علائم خاصی بچشم نخورد، امادرتاریخ مصرف های دوم (3/2/81) و سوم (19/2/81) علایم ناشی از کاربرد علف کش توفوردی (درازتر شدن و پیچیدگی ساقه گل دهنده و دمبرگها، بدشکل و کوچک شدن برگها و میوه ها) مشاهده شد.دلیل عدم مشاهده علایم مصرف توفوردی در تاریخ مصرف اول احتمالا به این خاطر بوده که بوته های توت فرنگی به دلیل استرس وارده به علت قطع ریشه در زمان کاشت درگلدان در حالت رکود رشد بودند و علف کش توفوردی هیچ علائمی را ایجاد نکرد. اما در تاریخ مصرف های دوم و سوم به دلیل شروع فعالیت رشدی بوته ها علائم ناشی ازمصرف این علف کش روی برگ، میوه، ساقه گل دهنده توت فرنگی دیده شدکه این نتایج با تحقیقات مکموری وهمکاران(1996) ومینایرو همکاران(1990) مطابقت دارد.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره 4-3: اثر علف کش توفوردی روی بوته های توت فرنگی کشت شده در گلدان

4-3-  اعمال تیمارهای مختلف روی میزان عملکرد میوه توت فرنگی

      نتایج اعمال تیمارهای مختلف برروی میزان عملکرد توت فرنگی در جدول شماره 4-1 ارابه گردیده است. تیمارهای به کار گرفته شده از نظر میزان تولید میوه در سطح 1% با همدیگر اختلاف معنی داری دارند. بیشترین میزان تولید مربوط به تیمار علف کشهای فن مدیفام + ستوکسیدیم و کمترین میزان تولید مربوط به تیمار مالچ پلی اتیلن سیاه+ علف کش پاراکوات بین ردیفها بود. بعد از تیمارعلف کشهای فن مدیفام + ستوکسیدیم ، تیمارهای علف کش ناپروپامید، کنترل (وجین دستی)، علف کش داکتال، علف کشهای  توفوردی+ستوکسیدیم، مالچ کاه و کلش + علف کش ستوکسیدیم به ترتیب بیشترین عملکرد را بخود اختصاص دادند.  همچنانکه از نتایج معلوم است بعد از تیمار مالچ پلی اتیلن سیاه+ علف کش پاراکوات بین ردیفها، مالچکاه و کلش+ علف کش ستوکسیدیم کمترین میزان تولید میوه را تولید کرد (جدول شماره 4-1).

 

 

 

جدول شماره 4-1: تجزیه واریانس داده های مربوط به میزان عملکرد میوه توت فرنگی

منبع تغییر

درجه آزادی

 

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

بلوک

3

85/1372536

282/45752

59/0

تیمار

6

32/32499401

886/5416566

02/7**

اشتباه

18

62/13892194

590/771788

 

کل

27

79/47764132

 

 

 

 ضریبتغییرات          =

/ 3 نظر / 65 بازدید
ایزبان

با سلام. وبلاگ خوبی دارید از سایت ما هم بازدید کنید و در صورت امکان با ما تبادل لینک کنید, از اونجایی که page rank ایزبان در حال حاضر 4 است, مطمئنا تبادل لینک با ما برایتان بسیار سودمند خواهد بود. تبادل لینک مهمترین عامل موثر برای ظاهر شدن در صفحه اول موتورهای جستجو مانند(گوگل) است. به طوری که هر لینکی که در سایتهای متفاوت به سایتی ارتباط داده شده باشد به عنوان یک امتیاز مثبت در نظر گوگل مطرح میشود. حال اگر Page Rank سایتی که لینک شما در آن قرار دارد بیشتر باشد این امتیاز بالاتر و با ارزشتر خواهد بود. در صورت تمایل بخش زیر را مطالعه کنید: http://www.ezaban.com/index.php/component/option,com_linx/Itemid,172/ با تشکر

باران

سلام اگر در مورد علفهاي هرز سيب زميني و روشهاي مبارزه با انها هم مطلب داريد بنويسيد اگر هم مطلب نداريد پيدا كنيد و بنويسيد چون ما به اين مطالب نياز داريم و اصلا توي هيچ سايتي پيدا نميشه lمتشكريم