عنوان خبر: توصيه به كشاورزان: با كشت زودهنگام گندم، خسارات ناشي از آفت مگس را كاهش دهيد تاريخ: 08 / 08 / 1384 زمان ورود خبر:  12:51:59 PM متن خبر:

خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)- گروه پژوهش و تحقيقات
با كشت زودهنگام گندم در مزارع، قدرت ترميم گياه در زمان حمله آفت مگس بالا رفته و گياه مي تواند در برابر خسارت آفت تحمل بيشتري از خود نشان دهد.
به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)- براساس بررسيهاي انجام شده توسط پژوهشگران آفت مگس گندم با نام علمي Osinella frit يكي از آفات گياه گندم است كه علاوه بر آن به جو، يولاف، ذرت و چاودار نيز آسيب مي رساند.
مناطق انتشار اين آفت از استانهاي همدان، كردستان، كرمانشاه و شهرستان ورامين استان تهران گزارش شده است.
حشره كامل اين آفت، مگس بسيار كوچكي به اندازه 5/1 ميليمتر و به رنگ عمومي سياه است كه در اوايل فصل بهار حشرات ماده ظاهر شده و پس از جفتگيري، تخم هاي خود را روي پهنك برگ قرار مي دهد، تخم ها پس از چند روز تفريق شده و لاروهاي سن يك به داخل نسج برگ نفوذ كرده و از شيره گياهي تغذيه كرده و اختلالاتي در رشد عادي بوته ها ايجاد مي كند.
همچنين نسل دوم آفت كه همزمان با تشكيل خوشه ها ظاهر مي شود، به خوشه و دانه هاي نرم حمله كرده و باعث پژمردگي و مرگ آنها مي شود.
لاروها علاوه بر تغذيه از جوانه مركزي بوته ها، مواد سمي نيز از خود ترشح كرده و جوانه ها را از بين مي برند كه اين امر باعث مي شود در بوته ها، جوانه هاي جانبي ايجاد شده و در نتيجه بوته ها پرپشت شوند در حالي كه رشد طولي آنها به شدت كاهش پيدا كند.
زود كشت كردن مزارع گندم يكي از روشهاي كنترل اين آفت است زيرا وقتي مزارع زودتر كاشته شود قدرت ترميم گياه در زمان حمله آفت بالا رفته و گياه مي تواند در برابر خسارات آفت تحمل بيشتري از خود نشان دهد.
همچنين مبارزه شيميايي بر عليه سن هاي مادر نيز مي تواند تا حدودي در نابودي اين آفت موثر باشد.
/ 0 نظر / 5 بازدید