حشره شناسی کشاورزی

شاخه‌ :بندپايان‌ Phylum: Arthropoda                                            
رده: حشرات‌Class: Insecta                                                           
راسته‌: راست‌ بالان‌ Order: Orthoptera                                               

 

خانواده‌ :ملخهاي‌ شاخك‌ كوتاه‌Family: Acrididae                              
جنس‌: لوكوستاGenus: Locusta                                                      
گونه‌: ملخ‌ مهاجر                                                     Species: L.migratoria 
نام‌ انگليسي:‌Migratory Locust                                                  

مشخصات‌:

 

اندازه‌ طول‌ بدن‌ اين‌ گونه‌ ملخ‌ بين‌ 42 تا 52 ميليمتر در نرها و 54 تا 72 ميليمتر در ماده‌ها متغير است‌. نرها و ماده‌هاي‌ اجتماعي‌ اندازه‌ تقريباً يكسان‌ دارند.بالغين به‌ وسيله‌ يك‌ پرونوتوم   قوسي‌     ( زين‌ پشتي‌ واقع‌ در ناحيه‌ پشت‌ گردن‌ حشره ) كه‌ به‌ زين‌ شباهت‌ندارد مشخص‌ مي‌شوند ودر مرحله‌ انفرادي‌ ازنظررنگ‌آميزي‌ عموماً سبز يا قهوه‌اي‌ بوده‌ و درجات‌ متفاوتي‌ از نقاط سياه‌، زرد يا قهوه‌اي‌ ديده‌ مي‌شود. درجمعيتهاي‌ طبيعي‌ بسته‌ به‌ تنوع‌ فصلي‌ و ميزان‌ رطوبت‌ جو در هر فصل‌، درصدهاي‌ مختلفي‌ از اشكال‌ سبز رنگ‌ يا قهوه‌اي‌ رنگ‌ وجوددارد.اشكال‌ سبز رنگ‌ در فصل‌ مرطوب‌ غالب‌ بوده‌ و ملخهاي‌ قهوه‌اي‌ رنگ‌ در فصل‌ خشك‌ بسيار معمول‌ هستند. در مرحله‌ اجتماعي‌ حشرات‌ بالغ‌ به‌رنگ‌ زرد خالص‌ همراه‌ با لكه‌هاي‌ بسيار تيره‌ ديده‌ مي‌شوند. بالها كاملاً شفاف‌ بوده‌ و بدون‌ رنگ‌ هستند.

 

عادات‌ و زيستگاه‌:

 

اين گونه ملخها به‌ گرما و رطوبت‌ متوسط محيط نياز دارند. مطلوبترين‌ دماها بين‌ 20 تا 25 درجه‌ سانتي‌ گراد و مطلوبترين‌ ميزان‌ بارش‌ بين‌ 50 تا 100ميليمتر درماه‌ است‌.


ادامه مطلب

حشره
حشره موجودي است که بدن آن از سه قسمت سر، قفسه سينه و شکم تشکيل شده است. در قسمت سر حشرات، چشمهاي ساده و مرکب، شاخک‌ها و قطعات دهاني از اهميت زيادي برخوردارند. در قسمت قفسه سينه پاها و بال‌ها قرار دارند و در قسمت شکم تخم ريز، سرسي‌ها و آلت جفت‌گيري مشاهده مي‌شود.

شكم (Abdomen)
- تخم ريز
- سر سي‌ها
- آلت جفت‌گيري

بدن حشرات
- سر (Head)
- قفسه سينه (Thorax)
- شكم (Abdomen)
قفسه سينه (Thorax)
- پاها
- بال‌ها
سر (Head)
- چشم‌هاي مركب و ساده
- شاخك‌ها
- قطعات دهاني
سر در حشرات از درزها و نواحي مختلفي تشکيل شده که مهمترين اين درزها عبارتند از :
درزي كه بين پيشاني و لب بالا قرار گرفته است که به آن درز اپيستومال (Epistomal ) گفته ميشود. طرفين اين درز، درزهاي زير گونه‌اي (Subgenal suture ) هستند. در قسمت بالاي پيشاني و در قسمت زير چشم‌هاي مرکب، گونه (Gena ) ديده مي‌شود. فرق سر و لب بالا و ناحيه‌اي که بين پيشاني و لب بالا قرار دارد کليپئوس (Clypeus) گفته مي‌شود.


ادامه مطلب

پروانه­ها (Lepidoptera)
پروانه­ها حشراتي هستند كه تقريباً همه مردم آ‌ن‌ها را مي­شناسند و داراي چهار بال هستند كه سطح بال­ها بوسيله پولك پوشيده شده است. لارو همه گونه­هاي پروانه­ها به استثنا چند گونه محدود از گياهان مختلف تغذيه مي­كنند. تعدادي از گونه­ها در اين راسته از آفات بسيار مهم درختان ميوه و تعداد معدود ديگر در شرايط گلخانه­اي جزء آفات گياهان زينتي به شمار مي­روند.
براي شناسايي و تفكيك گروه‌هاي مختلف پروانه­ها، دو ويژگي مهم الف) رگ­بندي بال و ب) مكانيسم جفت­شدن بال­هاي جلو و عقب به هنگام پرواز قابل توجه است. رگ­بندي بال در پروانه­ها نسبتاً ساده و تعداد رگ­هاي عرضي و طولي كم است.
در پروانه­ها چهار مكانيسم براي جفت­ شدن بال­هاي جلو و عقب به هنگام پرواز وجود دارد كه عبارتند از:
1- فيبولا (Fibula)
2- ژوگوم (Jugum)
3- فرنيلوم (Frenulum)
4- هيمورال اَنگِل (Humeral angle)
عمده پروانه­هاي روز پروازي كه در طبيعت مشاهده مي­شوند داراي مكانيسم هيمورال انگل هستند. لارو پروانه­ها بصورت­هاي مختلفي از گياهان تغذيه مي­كنند. تعدادي از آن‌ها آزادانه از قسمت­هاي مختلف گياه مانند برگ، ميوه يا گل تغذيه مي‌كنند و يا در داخل شاخه و تنه درختان بافت چوبي گياه را استفاده مي‌كنند. تعداد معدودي از گونه­ها هم جزء آفات انباري هستند و در شرايط انباري از انواع خشكبار تغذيه مي­كنند.
راسته لپيدوپترا به پنج زير راسته تقسيم مي­شود كه عبارتند از:
1. زوگلوپترا (Zeugloptera) ؛ تنها پروانه­هايي هستند كه داراي آرواره بالا مي‌باشند. بنابراين توانايي تغذيه از مواد جامد مثل گرده گل‌ها را دارند و اين ويژگي در ساير پـروانـه­هـا ديــده نمي­شـود. در ايـن زيـر راستــه خـانـواده ميـكروپـتريـژيـده (Micropterygidae) حائز اهميت است.


ادامه مطلب

راسته ديپترا ( Diptera )
راسته ديپترا ( Diptra) دربرگيرنده دو گروه عمده از حشرات يعني پشه­ها و مگس­ها است. ديپترا به معناي دو بال است يعني يك جفت بال عقبي اين حشرات از بين رفته و به اعضايي به نام هالتر (Halter) يا بالانسير ( Balancier) تبديل شده كه وظيفه حفظ تعادل حشره به هنگام پرواز بر عهده دارد.
در راسته ديپترا لاروها و حشرات كامل در محيط­هاي مختلفي ديده مي­شوند كه تعدادي از آن‌ها گياهخوار، تعدادي نيز شكارگر و آبزي هستند.

راسته ديپترا به دو زير راسته تقسيم مي­شوند:
1- زير راسته نماتوسرا ( Nematocera) كه دربرگيرنده پشه­ها است.
2- زير راسته براكيسرا ( Brachycera) .
در زير راسته نماتوسرا كه دربرگيرنده پشه­ها است، شاخك­ها بلند است يعني تعداد بندهاي شاخه­ها بيش از سه عدد است. در حاليكه در زير راسته براكيسرا عموماً شاخك­ها سه بندي بوده و عضوي مو مانند به نام آريستا ( Arista) در انتهاي بند سوم وجود دارد.
زير راسته نماتوسرا از مهمترين حشرات بهداشتي هستند كه در ذيل به تعدادي از خانواده­هاي آن اشاره مي­كنيم:
خانواده كوليسيده ( Culicidae) انتشار جهاني دارد و همه مردم با اين حشرات آشنا هستند. اين حشرات خونخوار بوده و ناقل بيماري­هاي خطرناكي مي­باشند. از جمله گونه­هاي اين خانواده پشه­هاي آنوفل است كه بيماري مالاريا را منتقل مي­كنند.
خانواده تيپوليده ( Tipulidae) در واقع بزرگترين خانواده راسته دوبالان است كه در طبيعت به وفور ديده مي­شود و لاروهاي آن‌ها از مواد آلي تغذيه مي­كنند. حشرات كامل داراي پاهاي بسيار بلند و شكننده­ هستند و گاهي وارد منازل مي­شوند.
خانواده سيسي­دومئيده ( Cecidomyiidae) است كه تعدادي از آنها گياهخوار هستند واز آفات مهم به حساب مي­آيند.
خانواده آفيدوليتس­آفيدومايزا ( Aphidoletes aphidomyza) است كه شكارگر هستند و از حشرات مضر تغذيه مي­كنند.
خانواده كايرونوميده ( Chironomidae) است كه آبزي بوده از موجودات مختلف و منابع گياهي در داخل آب تغذيه مي­كنند.
گونه‌هاي زير راسته براكيسرا كه بيشتر بر روي گياهان زينتي ديده مي­شوند به سه گروه تقسيم شده‌اند:


ادامه مطلب

اشکال لاروی در حشرات :

1.کامپودئی فرم               Campodeiform 

2.لارو کارابی فرم           Caraifrom

3.لارو اروسیفرم             Erucifrom

4.لارو اسکارابیفرم          Scarabeiform

5.لارو الا تریفرم            Elateriform

6.لاروورمیفرم               Vermifrom

7.لارو پلاتیفرم              Platiform 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید